Wskaźniki

Strona zawiera rzeczywiste redukcje zanieczyszczeń CO2 oraz moc wyprodukowaną z wybudowanych instalacji w ramach niniejszego projektu OZE.

Energia

Ilość wyprodukowanej energii

882.80 MWhe

Redukcja CO2

Ilość zaoszczędzonej emisji CO2

689.69 t CO2

Solary

Ilość instalacji

286 szt.